Familjerätt

Familjerätt är ett rättsområde som innefattar  frågor om äktenskap och samboende, samt förhållandet mellan föräldrar och barn.

Inom familjerätt arbetar vi med följande: