Stockholms Advokatbyrå

Gruppbild 191017 Större

På Stockholms Advokatbyrå hjälper vi enskilda personer med juridiska problem. Här finns specialistkompetens inom brottmål, familjerätt, tvistemål, socialrätt och utlänningsrätt. Hos oss får du en advokat eller jurist som är engagerad och kunnig och som hjälper dig genom hela rättsprocessen.

 
Ring oss för en kostnadsfri rådgivning

08-650 28 50

Rättsområden

BROTTMÅL

Offentlig försvarare  

På Stockholms Advokatbyrå finns flera advokater som är specialiserade på brottmål. Vi tar uppdrag både som offentlig försvarare och som privat försvarare.

Om du blir misstänkt för ett brott som kan ge fängelse har du oftast rätt till en offentlig försvarare. Om det är ett allvarligt brott eller om du är anhållen kommer polisen att se till att du får en  försvarare redan under polisutredningen, men du kan också själv, när som helst under utredningen, säga till att du vill ha en offentlig försvarare.

Läs mer om försvarsadvokater här

Brottsoffer

Om du har blivit utsatt för våldsbrott har du oftast rätt till ett målsägandebiträde, dvs en egen advokat eller jurist som ska vara ditt stöd under utredningen och rättegången, och som kan hjälpa dig att kräva skadestånd av gärningsmannen.

Alla advokater och jurister på Stockholms Advokatbyrå tar uppdrag som målsägarbiträde. Ring oss om du har blivit utsatt för brott, så ser vi till att du får ett målsägarbiträde redan i början av utredningen. Då kan vi ge dig stöd och information genom hela utredningen och vi kan också följa med dig på förhör. Vi dokumenterar dina skador och kostnader och tar in de handlingar som behövs för att beräkna ditt skadestånd.

FAMILJERÄTT

Skilsmässa och separation

Vid upplösning av äktenskap, partnerskap och samboförhållanden uppstår en mängd problem som måste lösas. Samtidigt är relationen mellan parterna ofta som sämst just då. Känslorna är starka och det är svårt att se rationellt på de problem som uppkommer. I dessa lägen kan vi hjälpa till med att sortera ut vilka frågor som verkligen är tvistiga, och föreslå lösningar. Vi har lång erfarenhet av detta och vet vad som krävs för att skapa långsiktiga lösningar.

Alla familjetvister kan dock inte lösas i samförstånd. En sista utväg är då att låta domstolen avgöra saken. De frågor som domstolen kan lösa är:

– Kvarsittanderätt
– Vårdnad, boende och umgänge beträffande barn – läs mer om vårdnadstvister här
– Underhållsbidrag
– Bodelning (genom bodelningsförrättare)

På Stockholms Advokatbyrå har vi stor erfarenhet av processer i dessa mål.

Familjerättsliga avtal och Testamenten

Till familjerätten hör även att upprätta handlingar i förebyggande syfte, för att bestämma hur egendom skall fördelas i framtiden. Dit hör:

– Äktenskapsförord och samboavtal
– Testamente

Vi upprättar dessa dokument åt dig och ser till att de blir registrerade i de fall det behövs.

I familjerättsliga tvister har du ofta rätt till rättshjälp eller rättsskydd. Vi hjälper dig att ansöka om det.

Kostnadsfri rådgivning

08-650 28 50

MIGRATIONSRÄTT

Uppehållstillstånd och arbetstillstånd

På Stockholms Advokatbyrå har vi en lång och gedigen erfarenhet av ärenden rörande uppehållstillstånd och arbetstillstånd. Vi vet vad som krävs för att få bifall till en ansökan och kommer att hjälpa dig samla in den nödvändiga utredningen i ditt ärende. Vi hjälper även till i ärenden rörande svenskt medborgarskap och prövning av förvarsbeslut.

SOCIALRÄTT

Om du eller ditt barn blir föremål för ett tvångsomhändertagande enligt LVU, LVM eller LPT har du oftast rätt till ett offentligt biträde. Vi på Stockholms Advokatbyrå har stor erfarenhet av att processa i förvaltningsdomstolarna och åtar oss uppdrag som offentligt biträde i de mål som förkommer där. Vi hjälper dig med allt under processen, från att gå igenom utredningen och samla ihop din bevisning till att föra din talan i domstolen.

LVU – Lag om vård av unga

Socialtjänsten kan omhänderta barn och ungdomar med tvång, det vill säga skilja dem från vårdnadshavarna och placera dem i familjehem eller på institutioner. Omhändertagande kan ske såväl på grund av barnets beteende som på grund av påstådda missförhållanden i hemmet. Omhändertagande skall prövas av förvaltningsrätten och därefter, om det godkänns, omprövas med intervaller om sex månader. Vid dessa mål är både vårdnadshavare och barn berättigade till egna offentliga biträden.

LVM – Lag om vård av missbrukare

Socialtjänsten kan även omhänderta vuxna missbrukare med tvång och placera dem på sjukhus eller i behandlingshem. Socialtjänstens omhändertagande skall prövas av förvaltningsrätten och gäller i sex månader.

LPT- Lag om psykiatrisk tvångsvård

Den psykiatriska sjukvården kan omhänderta och vårda patienter med tvång. De första fyra veckorna kan tvångsvården ske med stöd av ett läkarbeslut (”vårdintyg”). Därefter måste tvångsvården prövas av förvaltningsrätten. Förvaltningsrättens första beslut gäller i fyra månader, efterföljande beslut i intervaller om sex månader.

M E D A R B E T A R E

Björn Törnell

Advokat och delägare

bjorn2313

Mer info

Björn Törnell

Advokat och delägare

Arbetar med

Brottmål

Bakgrund

Jur kand examen vid Stockholms universitet 1988

Tingsnotarie vid Köpings tingsrätt 1988-1991

Biträdande jurist på Advokatfirma Ari Bertov 1991-1996

Grundare och delägare av Stockholms Advokatbyrå sedan 1996

Kontakt

Mail:  Bjorn@stockholmsadvokat.se

Mobil: 070-850 28 54

Anders Malmsten

Advokat och delägare

Anders

Mer info

Anders Malmsten

Advokat och delägare

Arbetar med

Brottmål

Bakgrund

Jur kand examen 1986

Tingsnotarie Tierps tingsrätt 1986-1989

Biträdande jurist på Hans-Göran Francks Advokatbyrå 1991-1996

Grundare och delägare av Stockholms Advokatbyrå sedan 1996

Kontakt

Mail:  Anders@stockholmsadvokat.se

Mobil: 070-717 54 96

 

Erik Nydert

Advokat och delägare

Erik

Mer info

Erik Nydert

Advokat och delägare

Arbetar med

Brottmål, Utlänningsrätt, Socialrätt

Bakgrund

Jur kand examen 2003

UNHCR, Nairobi 2003-2004

Notarietjänstgöring vid Stockholms tingsrätt och Justitiedepartementet 2005-2006

EU-kommissionen Nairobi 2006-2008

Anställd på Stockholms Advokatbyrå 2009

Advokat sedan 2011

Kontakt

Erik@stockholmsadvokat.se

Linda Werngren

Advokat

Linda

Mer info

Linda werngren

Advokat

Arbetar med

Familjerätt, Brottmål, Utlänningsrätt, Socialrätt

Bakgrund

Jur kand examen 2012

Beslutsfattare på Försäkringskassan 2012-2014

Anställd på Stockholms Advokatbyrå 2014
Advokat sedan 2017

Kontakt

Linda@stockholmsadvokat.se

Denis Celo

Advokat
Denis

Mer info

Denis Celo

Advokat

Arbetar med

Brottmål

Bakgrund

Juristexamen Uppsala Universitet 2013

Biträdande jurist på advokatbyrå i Solna 2013-2014

Anställd på Stockholms Advokatbyrå 2014

Advokat sedan 2016

Kontakt

Denis@stockholmsadvokat.se

Theres Lindberg

Advokat

Stockholmsadvokatkontor Therese Lindberg

Mer info

Theres Lindberg

Advokat

Arbetar med

Familjerätt, Brottmål, Socialrätt

Bakgrund

Juristexamen vid Uppsala universitet 2012

Handläggare på Socialstyrelsen 2012-2013

Biträdande jurist / Advokat på advokatbyrå i Stockholm 2013-2019

Advokat sedan 2017

Anställd på Stockholms Advokatbyrå 2019

Kontakt

Theres@stockholmsadvokat.se

08-650 28 50

Kontakta oss

STOCKHOLMS ADVOKATBYRÅ
Kungsholmstorg 6
112 21 STOCKHOLM

T-bana: Rådhuset

 

RECEPTIONENS ÖPPETTIDER
Måndag – torsdag 8:30 – 16:30
Fredag 8:30 – 16:00

Lunchstängt 12:00 – 13:00

 

KONTAKT
Tel: 08-650 28 50
Fax: 08 – 650 16 25

E-post: info@stockholmsadvokat.se