Baggensgatan 9
111 31 STOCKHOLM
T-bana: Gamla Stan
Måndag – torsdag 8:30 – 16:30
Fredag 8:30 – 16:00

Vi står på din sida

transparant SA logo

På Stockholms Advokatbyrå hjälper vi enskilda personer med juridiska problem. Här finns specialistkompetens inom brottmål, ekonomisk familjerätt, social familjerätt, socialrätt och migrationsrätt. Hos oss hittar du en advokat eller jurist som är engagerad och kunnig och som hjälper dig igenom hela rättsprocessen.

Personal Stockholms Advokat

RING OSS FÖR EN KOSTNADSFRI RÅDGIVNING

RING OSS FÖR EN KOSTNADSFRI RÅDGIVNING​

Rättsområden

Brottmål är mål som berör alla typer av brottsliga handlingar. Ta hjälp av oss som försvarsadvokat eller målsägandebiträde. 

Familjerätt är ett rättsområde som innefattar frågor om äktenskap, samboende samt frågor kring vårdnad.

På Stockholms Advokatbyrå har vi en lång och gedigen erfarenhet av ärenden som rör uppehålls & arbetstillstånd

Om du eller ditt barn blir föremål för ett tvångsomhändertagande enligt LVU, LVM eller LPT har du ofta rätt till ett offentligt biträde.

OM OSS

Stockholms Advokatbyrå

Stockholms Advokatbyrå har sedan 1996 hjälpt privatpersoner, framför allt inom brottmål och
familjerätt. Vi är för närvarande sex advokater, med lång erfarenhet av såväl rättegångar i domstol
som andra juridiska förhandlingar och processer. Misstänkt för brott? Utsatt för brott? Problem i
dödsboet? Dålig skilsmässa? Kontakta Stockholms Advokatbyrå. Vi hjälper dig att få rätt!

Stockholms advokatbyrå

RÄTTSOMRÅDEN

BROTTMÅL

OFFENTLIG FÖRSVARARE  

På Stockholms Advokatbyrå finns flera advokater som är specialiserade på brottmål. Vi tar uppdrag både som offentlig försvarare och som privat försvarare.

Om du blir misstänkt för ett brott som kan ge fängelse har du oftast rätt till en offentlig försvarare. Om det är ett allvarligt brott eller om du är anhållen kommer polisen att se till att du får en  försvarare redan under polisutredningen, men du kan också själv, när som helst under utredningen, säga till att du vill ha en offentlig försvarare.

BROTTSOFFER

Om du har blivit utsatt för våldsbrott har du oftast rätt till ett målsägandebiträde, dvs en egen advokat eller jurist som ska vara ditt stöd under utredningen och rättegången, och som kan hjälpa dig att kräva skadestånd av gärningsmannen.

Alla advokater och jurister på Stockholms Advokatbyrå tar uppdrag som målsägarbiträde. Ring oss om du har blivit utsatt för brott, så ser vi till att du får ett målsägarbiträde redan i början av utredningen. Då kan vi ge dig stöd och information genom hela utredningen och vi kan också följa med dig på förhör. Vi dokumenterar dina skador och kostnader och tar in de handlingar som behövs för att beräkna ditt skadestånd.

FAMILJERÄTT

SKILSMÄSSA OCH SEPARATION

Vid upplösning av äktenskap, partnerskap och samboförhållanden uppstår en mängd problem som måste lösas. Samtidigt är relationen mellan parterna ofta som sämst just då. Känslorna är starka och det är svårt att se rationellt på de problem som uppkommer. I dessa lägen kan vi hjälpa till med att sortera ut vilka frågor som verkligen är tvistiga, och föreslå lösningar. Vi har lång erfarenhet av detta och vet vad som krävs för att skapa långsiktiga lösningar.

Alla familjetvister kan dock inte lösas i samförstånd. En sista utväg är då att låta domstolen avgöra saken. De frågor som domstolen kan lösa är:

– Kvarsittanderätt
– Vårdnad, boende och umgänge beträffande barn – läs mer om vårdnadstvister här
– Underhållsbidrag
– Bodelning (genom bodelningsförrättare)
På Stockholms Advokatbyrå har vi stor erfarenhet av processer i dessa mål.

FAMILJERÄTTSLIGA AVTAL OCH TESTAMENTEN

Till familjerätten hör även att upprätta handlingar i förebyggande syfte, för att bestämma hur egendom skall fördelas i framtiden. Dit hör:

– Äktenskapsförord och samboavtal
– Testamente
Vi upprättar dessa dokument åt dig och ser till att de blir registrerade i de fall det behövs.

I familjerättsliga tvister har du ofta rätt till rättshjälp eller rättsskydd. Vi hjälper dig att ansöka om det.