Baggensgatan 9
111 31 STOCKHOLM
T-bana: Gamla Stan
Måndag – torsdag 8:30 – 16:30
Fredag 8:30 – 16:00

Arvskifte

Stockholms Advokatbyrå – Ett professionellt val för ditt arvskifte

Personal Stockholms Advokat

Innehåll

Vad är arvskifte?

 Arvskifte är en juridisk process där tillgångar och skulder fördelas mellan arvingar efter en avliden person. Processen är reglerad av svensk lag och syftar till att säkerställa en rättvis fördelning av den avlidnes tillgångar. Arvskiftet utförs vanligtvis av en advokat eller en boutredningsman och sker efter det att bouppteckning har gjorts. Här kan vi på Stockholms Advokatbyrå hjälpa till!

Arvskifte dödsbo

Ett dödsbo är alla tillgångar och skulder som tillhör en avliden person. Arvskiftet är en process som sker efter att bouppteckning har gjorts och syftar till att fördela tillgångar och skulder mellan arvingarna. Advokaten i sig kan sedan hjälpa till att hantera arvskiftet för ett dödsbo och säkerställa en korrekt fördelning av tillgångarna.

När måste man göra ett arvskifte?

Enligt svensk lag är det obligatoriskt att genomföra ett arvskifte om det finns fler än en arvinge och en av arvingarna begär det. Arvskiftet ska genomföras inom ett år från dödsfallet, men kan förlängas med sex månader om det finns särskilda skäl. Det är viktigt att notera att arvskiftet inte är en frivillig process utan en legal skyldighet.

Vad kostar ett arvskifte?

Kostnaden för ett arvskifte varierar beroende på antalet arvingar, tillgångar och komplexiteten av arvskiftet. Vi på Stockholms Advokatbyrå kan agera ombud och därefter ge en mer detaljerad uppskattning av kostnaderna efter att ha granskat bouppteckningen. Som en riktlinje brukar arvskiftet kosta mellan 15 000 – 50 000 kr.

Arvskifte

Fastighet vid arvskifte

När en fastighet ingår i arvet blir arvskiftet mer komplicerat. Det krävs vanligtvis en värdering av fastigheten och en överenskommelse om hur fastigheten ska fördelas mellan arvingarna. Vi som advokater eller boutredningsmän kan hjälpa till att säkerställa en korrekt värdering och en rättvis fördelning av fastigheten.

Vägrar skriva på arvskifte?

Om en arvinge vägrar att skriva på arvskiftet kan processen bli komplicerad och ta längre tid. Ni kan alltid kontakta oss för att inleda processen att få hjälp till att förhandla med arvingen för att nå en överenskommelse. Om det inte är möjligt att nå en överenskommelse kan arvskiftet hänskjutas till tingsrätten.

Hjälp med arvskifte

Arvskiften kan vara en komplex process som kräver juridisk expertis. Stockholms Advokatbyrå specialiserat sig på arvsrätt och arvskiften. Vi har lång erfarenhet av att hjälpa våra klienter med arvskiften och vi är stolta över att erbjuda en högkvalitativ och personlig service.

Vi förstår att varje arvskifte är unikt och vi arbetar tillsammans med våra klienter för att skapa en skräddarsydd lösning som passar deras individuella behov. Vi är engagerade i att göra processen så smidig som möjligt för våra klienter och att säkerställa en rättvis fördelning av tillgångarna.

Kontakta oss idag för att få hjälp med ditt arvskifte. Vi erbjuder en första konsultation där vi kan diskutera din situation och ge dig en uppskattning av kostnaderna för våra tjänster. 

Våra advokater är redo att hjälpa dig med din arvsrätt och arvskifte!