Baggensgatan 9
111 31 STOCKHOLM
T-bana: Gamla Stan
Måndag – torsdag 8:30 – 16:30
Fredag 8:30 – 16:00

SKILSMÄSSA STOCKHOLM

Det är inte lätt att fatta kloka beslut när allting rasar.
Där kan vi hjälpa er.

 

Vi har lång erfarenhet av att hjälpa våra klienter i Stockholm att lösa de konflikter som kan uppstå i samband med skilsmässor, och komma fram till långsiktiga lösningar. En skilsmässa (eller äktenskapsskillnad, som det egentligen heter) är inte sällan den svåraste process en person dittills har gått igenom i sitt liv. Att ta hjälp av en erfaren advokat kan göra det både lättare och bättre.

HUR GÅR EN ÄKTENSKAPSSKILLNAD TILL?

Tingsrätten beslutar om äktenskapsskillnad. Om en make vill skiljas ska domstolen respektera detta, och några skäl för äktenskapsskillnaden behöver inte anges. När det är den ena av makarna som vill skiljas ansöker den maken om stämning avseende äktenskapsskillnad. I vissa fall beslutar domstolen om betänketid innan äktenskapsskillnaden. Läs mer om detta nedan.

VAD SKA MAN TÄNKA PÅ VID EN SKILSMÄSSA??​

Vad som är viktigt att tänka på vid en skilsmässa beror till stor del på om ni har barn, hur gamla dessa är, hur ni ska göra med den gemensamma bostaden och vilken egendom som ska ingå i bodelningen.

Om ni har gemensamma barn är grundregeln att barnets bästa ska vara vägledande i frågor om vårdnad och boende. Ni har i normala fall fortsatt gemensam vårdnad efter
skilsmässan, och barnets vilja har betydelse i dessa frågor.

Ni ska också upprätta ett bodelningsavtal, där ni delar upp era tillgångar och skulder mellan er. Det finns ingen färdig blankett för detta avtal, men vi kan hjälpa er med att upprätta det. Avtalet ska sedan undertecknas av er båda. En viktig anledning till att skriva bodelningsavtal är att många banker har det som krav för att ni var för sig ska kunna ta nya bolån efter separationen. Avtalet är också ett skydd mot att någon av er ska begära bodelning långt senare, vilket man har rätt till. Se mer om detta under fliken “Bodelning“.

NÄR BESLUTAR DOMSTOLEN OM BETÄNKETID VID SKILSMÄSSA?

I vissa fall ska ni ha betänketid innan skilsmässan genomförs. Det gäller om någon av er har barn under 16 år boende hos sig, på heltid eller bara ibland. Syftet med betänketiden är att skilsmässan inte ska ske förhastat. Tingsrätten beslutar också vanligen om betänketid när ni inte är överens om att ni vill skiljas. Om ni inte har bott tillsammans under de senaste två åren är det dock sällan som tingsrätten beslutar om betänketid.

HUR FUNGERAR BETÄNKETID VID SKILSMÄSSA?

Betänketiden startar den dag tingsrätten tar emot er gemensamma ansökan om skilsmässa. Om bara en av parterna vill skiljas räknas betänketiden från den dag när motparten delges ansökan om äktenskapsskillnad. Om någon av er fortfarande vill skiljas efter det att betänketiden löpt ut ska denne begära fullföljd av skilsmässan. Detta kan ni göra tillsammans eller var för sig. Om ni däremot inte har begärt fullföljd efter tolv månader skriver tingsrätten av ärendet. Ni fortsätter då att vara gifta.